Track record: Hendrik Veder Group

Hendrik Veder

image

Omschrijving Hendrik Veder

Hendrik Veder Group produceert en levert staalkabel en aanverwante hijs- en sleepmaterialen voor offshore en on-shore toepassingen. De Hendrik Veder Group is een leidende onafhankelijke speler in de Europese markt en met tien vestigingen actief in zes landen. De groep heeft ruim 100 medewerkers die gezamenlijk jaarlijks 18.000 ton staalkabel verwerken. Klanten zijn met name tussenhandelaren en eindgebruikers in de offshore, de maritieme sector en de industrie. Hendrik Veder Group is ontstaan uit een fusie van drie bedrijven: Hendrik Veder (productie), RopeQuip (groothandel) en ERS (groothandel en productie)

image

Investerings rationale

De Hendrik Veder Group heeft een sterke marktpositie in het aantrekkelijke offshore segment. Binnen de Hendrik Veder Group is veel kennis en expertise aanwezig m.b.t. ambachtelijke productie van staalkabelproducten van de hoogste kwaliteit, certificering en veiligheid op het niveau van de veeleisende offshore sector, en sourcing van staalkabel uit Azië en Oost-Europa.

Met hulp van Active Capital Company kon één van de aandeelhouders worden uitgekocht en is een traject gestart om de resultaten te verbeteren. Een fusie tussen Hendrik Veder, RopeQuip en ERS, van oudsher de grootste concurrent van RopeQuip en Hendrik Veder, biedt aantrekkelijke synergievoordelen. De markt voor staalkabel is in Europa nog behoorlijk gefragmenteerd, dit biedt verdere mogelijkheden voor buy-and-build.

Waardecreatie door Active Capital Company

Active Capital Company is actief als directielid en leidt de integratie van de drie bedrijven en verdere buy-and-build. Voorbeelden van gerealiseerde waardecreatie zijn:

  • Kasstroom: plannen en autoriseren van betalingen, herzien van het facturatieproces
  • Werkkapitaal: centrale voorraadbeheer, afspraken maken met leveranciers, actief debiteurenbeheer
  • Omzet: ondersteuning verkoop met segment en regio keuzes, nieuwe sales teams, consolideren van handelsnamen (van 5 naar 2)
  • Marge: inkoopvoordelen door instellen van centrale inkoop, invoeren actieve sturing op marge in maandelijks directieoverleg
  • Kosten: overbodige panden afgestoten, samenvoegen productie Hendrik Veder en ERS
  • Organisatie: vervangen directielid door nieuwe groepsdirecteur, nieuwe organisatie in lijn met 2 handelsnamen door heel Europa
  • Aansturing: invoeren van één IT-systeem, wekelijkse rapportages, voorraad en debiteurenanalyses

Bij de Hendrik Veder Group zijn we momenteel bezig met het afronden van de integratie. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor additionele investeringen om de groep verder uit te breiden.

Voor meer informatie: www.hendrikvedergroup.com

 

“Waar nodig zitten ze kort op de bal, maar op een prettige manier.”  Managing Director - Hendrik Veder Group

Hendrik Veder Groep