De Active aanpak

1. Pre-deal (2-12 weken)

 • Snelle diagnose aan de hand van onze strikte investeringscriteria
 • Uitwerken ondernemingsplan samen met de verkoper/het management
 • Streven naar een goede oplossing voor de verkoper

2. Post-deal (4-24 maanden)

 • Verbeteren kasstroom door maken van liquiditeitsplanning
 • Verkleinen werkkapitaalbehoefte door intensief voorraadbeheer, preventief debiteurenbeheer en betaalafspraken met crediteuren
 • Ondersteunen verkoop met marktanalyses, producten en segmentkeuzes en voorbereiden van grote salespitches
 • Verhogen marge door verbeteren prijscalculatie, optimaal gebruik van het inkoopvolume en beperking afschrijvingen op oude voorraden
 • Stopzetten onnodige uitgaven en snijden in overbodige kosten
 • Organisatie waar nodig versterken
 • Verbeteren aansturing door inrichting rapportages en IT-systemen

3. Langetermijn (2-5 jaar)

 • Uitwerken strategisch plan samen met management
 • Ontwikkelen van gekozen marktsegmenten, regio's en kanalen
 • Additionele overnames (Buy-and-build)
 • Zorgvoldige voorbereiding exit en proactive benadering kopers